SPORTOVIŠTĚ PRO VYSOKOU ŠKOLU EKONOMICKOU

Kompletní řešení prostoru, rozmístění stanovišt a design některých prvků.